Sklep / Domena na Sprzedaż ! więcej informacji pod numerem telefonu 68 444 80 82
zawartość koszyka:
aktualnie brak pozycji
login:
hasło:

Wharfedale Diamond9 9.6

kategoria: wharfedale

cena: 1299.00 PLN

ONKYO DV-SP403E

kategoria: ONKYO

cena: 699.00 PLN

DENON PMA-500AE

kategoria: wzmacniacze

cena: 1095.00 PLN

regulamin serwisu


Regulamin sklepu:
Strony transakcji:

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.audio-hifishop.pl, zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną osobowość prawną lub przedsiębiorca. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.audio-hifishop.pl jest właściciel sklepu zwany dalej Sprzedawcą.
2. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest przeprowadzenie rejestracji (dotyczy osób i przedsiębiorców, które nie dokonywały jeszcze zakupów za pośrednictwem www.audio-hifishop.pl) oraz akceptacja regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży.
3. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane na stronie www.audio-hifishop.pl. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, chyba, że w ofercie stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny może ulec zmianie.
4. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do sprzedawcy.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania czy też wycofania towaru z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdym momencie.
6. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
7. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia.
8. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane kurierem.
9. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. Brak podjęcia decyzji w czasie dwóch dni powoduje, że zamówienie nie będzie realizowane.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin może odstąpić od realizacji zlecenia.
11. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność towaru, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez spedytora.
12. Informacje o kosztach związane z wysyłką towaru znajdują się poniżej:

Koszt dostawy:
Wszystkie przesyłki realizujemy za pomocą firmy kurierskiej Schenker Polska zaś koszt dostawy uzależniony jest od wybranej formy płatności.
W przypadku wyboru płatności GOTÓWKĄ, przy odbiorze towaru w sklepie klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy.
Przy zamówieniach na sumę większą od 1000 zł sposób i koszt wysyłki będą ustalane indywidualnie.

Odbiór przesyłki:
Klient w chwili odbioru przesyłki powinien sprawdzić czy opakowanie jest oryginalnie zapakowane. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, taśm lub stwierdzenia prób otwierania przesyłki, należy spisać w obecności kuriera protokół odbioru (reklamacji). Przy odbiorze należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towary nie noszą śladów uszkodzenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy spisać protokół opatrzony podpisem kuriera oraz niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. Protokół odbioru spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji. Sugerujemy zawsze sprawdzać zawartość przesyłki przy kurierze, nawet, jeśli nie nosi ona widocznych śladów uszkodzeń.
Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

13. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji". W przypadku odbioru przedmiotu zakupu w placówce handlowej Spółki Kupujący również jest zobowiązany do sprawdzenia towaru będącego przedmiotem przeprowadzonej transakcji.
14. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Nie dotyczy towarów odbieranych w sklepie. Zwrotowi nie podlegają towary, które są uszkodzone mechanicznie, nagrania video i audio, jeśli zostało naruszone oryginalne opakowane, produkt lub usługa, jeżeli została ona wykonana według indywidualnego zamówienia Klienta, materiały eksploatacyjne oraz produkty, które są niekompletne i posiadają zniszczone opakowanie. Klient zwracany towar wysyła na swój koszt.
15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
16. Mimo dołożenia należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.audio-hifishop.pl mogą się pojawić błędy, które jednak nie mogą być podstawą do podnoszenia roszczeń wobec sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na www.audio-hifishop.pl należy kontaktować się ze sprzedawcą.
17. Sprzedawca zapewnia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą służyły wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez sprzedawcę działalnością gospodarczą.
18. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.
19. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

| mój koszyk | formy płatności | regulamin serwisu | reklamacja | terminy realizacji | kontakt |   
Created by GRT STUDIO 2007 © audio-hifishop.pl
Strony internetowe |